• Anasayfa
  • |
  • Limanlarda Acentelik Hizmetleri Hk.

Limanlarda Acentelik Hizmetleri Hk.

Sirküler No:      704         /2015

 

Sayın Üyemiz,

 

            İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün

                     26.06.2015 tarih ve 32380 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile;

 

            Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nin Yasaklar başlıklı 12. Maddesinin ikinci Fıkrası (a) bendinin, "Liman işletici kuruluşlar; Kendilerine ait veya ortağı oldukları acenteler dışındaki diğer acentelerin, liman tesislerinde serbestçe acentelik faaliyetlerinde bulunmalarını engelleyemezler" hükmüne amir olduğu belirtilerek,

 

            Liman İşletici Kuruluşlarca, kendilerine ait veya ortağı oldukları acenteler dışındaki acentelerin işletmelerinde hizmet vermelerinin engellenmemesi ve armatörlere kendi acenteleri ile çalışmaları yönünde baskı yapılmaması hususlarında Odamız üyesi Liman İşletici kuruluşların   uyarılmaları istenmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                           Saygılarımızla

 

 

Murat TUNCER

Genel Sekreter

           

DAĞITIM

GEREĞİ:                                    BİLGİ:                                                         

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)         - Yönetim Kurulu Bşk. ve Ü.          -  Türk Armatörler Birliği                          - İMEAK DTO Şube YK Başk.

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- ZEYPORT

- KOGAD

- GEMTAC

- 32,33,36,40,41,42,43 No'lu

  Meslek Komite Başkan ve Üyeleri

- Liman İşletici Kuruluşlar                                                                

- Acenteler