• Anasayfa
  • |
  • Limanlarda Ve Türk Boğazlarında Sağlık Kontrol Önlemleri

Limanlarda Ve Türk Boğazlarında Sağlık Kontrol Önlemleri

Sayın Üyemiz,

İlgi : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 04.02.2020 tarih ve E.8400 sayılı yazısı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Liman Başkanlıkları, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği ile Odamıza gönderilen İlgi yazıda, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 03.02.2020 tarih ve E.22 sayılı yazısından bahisle; Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs ailesinden 2019-nCov virüsünün neden olduğu salgın vakasının yaşandığı belirtilerek, söz konusu hastalığın ülkemize olası girişini önlemek amacıyla deniz giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında bahse konu yazı ekinde belirtilen sağlık kontrollerinin uygulanmasının yararlı olacağı ve bu tedbirlerin etkinliğinin tüm paydaşların tam bir işbirliği içinde olması halinde mümkün olacağının belirtildiği,

Bu bağlamda, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan sağlık kontrol önlemlerine ilişkin yazı ve eklerinin, yazıları Ek'inde yer aldığı belirtilerek, Liman Başkanlıkları personeli ve denizcilik sektörüne, konu hakkındaki gelişmelerin ve alınması gereken önlemlerin ivedilikle duyurulması hususu istenmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                            

159_525_limanlarda_ve_t_rk_bo_azlar_nda_sa_l_k_kontrol_nlemleri.pdf