• Anasayfa
  • |
  • Malezya’da TSE Belgelerinin Kabulü Hk

Malezya’da TSE Belgelerinin Kabulü Hk

 

İlgi       :  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin 16.09.2019 tarihli ve 9247 sayılı yazısı.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen ilgide yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, Türk ihracatçılardan gelen talepler üzerine, TSE'den alınan test raporu ve belgelerinin ilave şart aranmadan yurt dışında kabul edilmesi amacıyla son dönemde farklı ülkelerdeki yetkili otoritelerle görüşmelerin yapıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atıfla, aktif ve pasif yangın malzemelerinde TSE tarafından yapılan testlerin tanınması amacıyla, TSE'den bir heyetin, 2-5 Temmuz 2019 tarihlerinde Malezya'ya bir ziyaret düzenlediği, söz konusu ziyaret kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda Malezya'ya yangın malzemeleri ihracatı yapacak firmalarımızın TSE'nin akreditasyonu kapsamında aldıkları belgelerin Yangın Güvenliği Kurumu (BOMBA) tarafından kabul edilmesine dair yetkilendirmenin alındığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Ek’te yer alan belgeye göre, Malezya'da bulunan yerli veya yabancı firmaların pasif ve aktif yangın koruma sistemleri alımında bundan böyle TSE tarafından verilen test raporlarını tanıyabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

                                                                                                                                       Saygılarımla,

                                                                                                                                      İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                                      Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri (3 sayfa)

 

 

631_3308_ek_3308.pdf