• Anasayfa
  • |
  • Marmara Denizi Trafik Ayrımı Düzeni

Marmara Denizi Trafik Ayrımı Düzeni

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sayfasında; Marmara Denizi Gürpınar-1 Kuyusu Çalışma Sahasında 30 Eylül – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında R/V TÜBİTAK MARMARA ve R/V TÜBİTAK ANADOLU araştırma gemileri tarafından oşinografik ve sismik etütler yürütüleceği, çalışmalar süresince Marmara Denizi Trafik Ayrımı Düzeni (TAD) Güney trafik şeridini kapsayan TAD değişikliği yapıldığı ve NAVTEX 1084/19 ile yayınlandığı belirtilmektedir.

            Bilgilerinizi arz ve rica ederim

 

Saygılarımla,                           

         

İsmet SALİHOĞLU                      

Genel Sekreter                        

691_3577_0562_001.pdf