• Anasayfa
  • |
  • MARMARAY ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI SONUÇ RAPORU

MARMARAY ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI SONUÇ RAPORU

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 13.12.2006 tarihinde “İstanbul Boğazı Tüp Geçiş Projesi” (MARMARAY) kapsamında, İstanbul Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Marmaray Çalışma Grubu Toplantısı yapıldığı, toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda; 1. Yerleştirme Barcının çalışma alanında yer alması ve tüplerin yerleştirilmesi çalışmalarında ihtiyacı duyulan bölgede yerel trafiğin, özellikle tehlikeli madde taşıyan Arabalı Vapurların seferlerinin iptal edilebileceği, rotalarının değiştirilebileceği, 2. Her tüpün yerleştirilmesi öncesi, 1(Birinci) maddede anlatılan fiilin yerine getirilmesi bakımından yüklenici tarafından hassas zamanlamanın İstanbul Liman Başkanlığı’na ve Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı’na en az bir hafta önceden bildirilmesi ile ihtiyaç duyulduğunda çalışma grubunun toplantıya davet edilmesine, 3. ECEM SULTAN Yerleştirme Barcının ikinci role talimi (tatbikatı) öncesi, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü gereği, geçiş şartlarının belirlenmesi amacıyla Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne müracaat etmesi, 4. ECEM SULTAN yerleştirme barcının İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğünce rahat izlenebilmesi, gemi geçişlerinin düzenlenebilmesi ve geçen gemilerin talimatlandırılması bakımından AIS cihazı ile donatılmasına, 5. ECEM SULTAN Yerleştirme Barcı ile yapılan çalışmalarda bir kılavuz kaptanın görevlendirilmesine, 6. KANYU Çalışma Gemisi üzerinde bulunan Kılavuz Kaptan, Deniz Trafik Operatörü ve Yüklenici Firmanın yetkilendirilmiş personelinin KANYU Gemisi yerinde olmayacağından bir SAR Bot üzerinde göre yapmalarına, 7. İkinci Role taliminden (tatbikattan) sonra elde edilen tecrübelerin, yerleştirme barcı için alınacak güvenlik tedbirlerine yansıtılmasına, 8. Daha önce alınan kararlara uyulmasına, karar verildiği, Bahse konu kararların tüm ilgililer için emir niteliğinde olup, İstanbul Boğazı’nda genel seyir emniyeti ve boğaz güvenliği dışında Marmaray Projesinin emniyeti için olduğu bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu TOBB DTO’ları Konsey Başkanı Taşıyıcılar Kooperatifi - Sn. Eşref CERRAHOĞLU --S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Başkan ve Vekilleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - DTO Meslek Komite Başkanları - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Meclis Üyeleri - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İMEAK DTO Şubeleri