• Anasayfa
  • |
  • Mersin-2 Hizmet Sahası Römorkörcülük Hizmeti Hk.

Mersin-2 Hizmet Sahası Römorkörcülük Hizmeti Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Sanmar Denizcilik Makine ve Ticaret A.Ş.’nin 07.08.2019 tarih ve

        2019/YKL-CS-19-0025 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 07.08.2019 tarihi ve 145.02-E.59953 sayılı yazısına istinaden, 08.08.2019 tarihinde Mersin-2 Hizmet Sahasında yapılan denetim neticesinde Mersin-2 Hizmet Sahasında "Römorkörcülük Hizmeti" vermek üzere 08.08.2019 tarih ve 00:01 saati itibariyle şirketlerinin (Sanmar Denizcilik Makine ve Tic. A.Ş.) yetkilendirildiği,

 

Dolayısıyla, 08.08.2019 tarihi saat 00:01'den başlayarak, Mersin-2 Hizmet Sahasında verilecek "Römorkörcülük Hizmetleri" için:

 

1) Talepnameler, Ordinolar ve gerekli iletişim için İlgi yazıda yer alan telefon, mail ve adreslerin kullanılması gerektiği, (EK)

2) 08.08.2019 tarihi saat 00:01'dan başlayarak verilecek "Römorkörcülük Hizmetleri" için faturaların Sanmar Denizcilik Makina ve Tic. A.Ş. tarafından düzenleneceği,

3) Verilecek Römorkörcülük Hizmetleri için İdare tarafından 2003 yılında yayınlanıp uygulamaya konulan ve halen geçerliliğini koruyan "Hizmet Tarifesi" nin uygulanacağı,

4) Ödemelerin, fatura düzenleyen firmalarının İlgi yazıda yer alan banka hesap numarasına 7 takvim günü içerisinde yapılacağı, (EK)

hususları belirtilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Saygılarımla

 

                                                                                                                              

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı ve Ek’lerinin Örneği (3 Sayfa)   

 

 

 

 

 

537_2953_ek_537.pdf