• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396).

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396).

SAYIN ÜYEMİZ,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)." 26 Aralık 2019 tarih ve 30990 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu Tebliğin amacının "3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları" belirlemek olduğu bildirilmekte olup Tebliğ Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.
Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                   

İsmet SALİHOĞLU             

Genel Sekreter                 

901_7081_milli_emlak_genel_tebli_i_s_ra_no_396__99120.pdf 901_7081_26_aral_k_2019_per_embe.pdf