• Anasayfa
  • |
  • Mısır Arap Cumhuriyeti Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Mısır Arap Cumhuriyeti Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,
İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 27/01/2020 tarihli ve 872 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Mısır'a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS)'ne kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamasının 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmekte olup, konu hakkındaki çalışmaların bu tarih itibariyle yapılmaya başlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığı ve Mısır Büyükelçiliği arasında ÜKS ile ilgili Şubat ayı içerisinde bir toplantı gerçekleştirileceği belirtilerek, konu hakkındaki firma sorunlarının İlgili Bakanlığa iletilmesi talep edilmektedir.

Bu itibarla, Mısır'a ihracat yapan Üye firmalarımızın ÜKS ile ilgili karşılaştıkları sorunların Ek'te bir örneği sunulan tabloya işlenerek 31 Ocak 2020 tarihine kadar TOBB'a (info@tobb.org.tr ) iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                 

İsmet SALİHOĞLU                            

Genel Sekreter                              

102_315_m_s_r_arap_cumhuriyeti_retici_kay_t_sistemi_hk.pdf