• Anasayfa
  • |
  • Muğla İli, Fethiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kelebekler Vadisi Doğal Sit Alanının, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1626)

Muğla İli, Fethiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kelebekler Vadisi Doğal Sit Alanının, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1626)

Sayın Üyemiz,

               Cumhurbaşkanlığı tarafından “Muğla İli, Fethiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kelebekler Vadisi Doğal Sit Alanının, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1626)” 05 Ekim 2019 tarih ve 30909 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

              Bahse konu Karar ile Muğla İli Fethiye İlçe sınırları içerisinde bulunan Kelebekler Vadisi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanının Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

                  Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.           

Saygılarımla,                                       

 

İsmet SALİHOĞLU                                 

Genel Sekreter                                    

 

 

 

 

 

 

Ek: Cumhurbaşkanı  Kararı (4 Sayfa)

       (Web Sayfamızda ve e-posta ekinde)

689_3571_0553_001.pdf