Panel Hk.

Sayın Üyemiz,
İlgi : 20.01.2020 Tarih ve 203 Sayılı Odamız Sirküleri

Bilindiği üzere İlgi sirkülerimiz ile, 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 14:00'da Odamız Meclis Salonunda "Gemiadamları Sağlık Yönergesi ile Mürettebat Eğitimi ve Deniz Yaşamına Uyum Koşullarının Değerlendirilmesi" konulu panel düzenleneceği bildirilmiştir.

Konunun önemi nedeniyle özellikle gemiadamı istihdam eden Odamız üyesi firmaların Ek'te detayları yer alan bahse konu Panel'e katılım sağlaması hususunu tekrar bilgi ve gereği için arz/rica ederim.

Saygılarımla,                      

İsmet SALİHOĞLU                 

Genel Sekreter                     

 

91_296_panel_hk_2.pdf