• Anasayfa
  • |
  • PAŞABAHÇE ATIKSU ARAMA TESISI VE DENIZ DRENAJI İNŞAATI

PAŞABAHÇE ATIKSU ARAMA TESISI VE DENIZ DRENAJI İNŞAATI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Aker İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 09.03.2007 tarih ve 062 sayılı yazısı ile firması tarafından yapımı devam etmekte olan “Paşabahçe Atıksu Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı İnşaatı” işi kapsamında, Çubuklu-İstinye Boru Hattı üzerinde yapılacak olan boru hattı döşemesi ve denize çelik halat serilmesi ile ilgili olarak İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 08.02.2007 tarih ve 728/1350 sayılı yazı ekindeki komisyon raporunda belirlenen şartların sağlandığının belirtilerek, İstanbul Liman Başkanlığı’nca gerekli iznin verilmesi ile duyurusunun yapılmasının istendiği, İstanbul Liman Başkanlığı’nca, yapılan talebin değerlendirilerek; • Yapılacak çalışmalara 16.03.2007 tarihinde başlanılması, • Çalışma Grubunca değerlendirilen şamandıralama sisteminde, Çubuklu tarafında 029° 04’ 38’’ E - 41º 06’ 37’’ N koordinatlarında Batı Kardinal Şamandıra ve kara ile bu şamandıra arasına yerel deniz trafiği için 150 metre aralıklarla 2 adet markalama şamandıraları, istinye tarafında ise Çekme Halatının donatımı sonrasında, 029° 03’43’’ E - 41º 06’ 47’’ N koordinatlarında Doğu Kardinal Şamandıra Sistemi uygulaması, • Çalışmalarda bulunacak deniz araçlarının ilgili mevzuatlar gereği gece – gündüz ve kısıtlı görüş şartlarında göstermesi gereken işaret ve alametler ile donatılması ile gece süresince deniz trafiğini etkilemeyecek şekilde üst düzeyde aydınlatılması, • Çalışmalar esnasında devamlı olarak denizde çalışan araçların ilgili sektör kanalı ile irtibatlı olması ve yapılan uyarı ve ikazları dikkate alması, • Boğaz’dan geçiş yapan gemilerin geçişlerini engelleyici ya da tehlikeye sokacak seyir ve manevralardan kaçınılması ve her durumda geçiş yapan gemilere geçiş önceliği verilmesi, şartlarında izin verildiği, bu itibarla bölgede seyir yapan tüm gemi ve deniz vasıtaları donatan/işleten/acente/kaptanlarının; can, mal, çevre ve seyir güvenliği açısından çalışma yapılan saha civarında dikkatli seyir yapmaları konusunda uyarılması, yapılan uyarı ve ikazları dikkate almaları istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği