• Anasayfa
  • |
  • PROFESYONEL SUALTI SINAVI VE DALIŞ TAKIM MUAYENELE

PROFESYONEL SUALTI SINAVI VE DALIŞ TAKIM MUAYENELE

Sayın Üyemiz, İlgi: 17.04.2002 tarih ve B.02.1.DNM/1.01.00.01/048 sayılı T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge  Müdürlüğü yazısı.    İlgi yazıda ; - Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği (No:9773) gereğince, Profesyonel Sualtı  Yeterlilik Sınavları 15.05.2002 tarihinde ve saat 14:00’de T.D.İ  Liman Lokantası salonunda yazılı ve müteakiben kararlaştırılacak yer ve zamanda uygulamalı olarak  ve ayrıca, aynı gün sınava müteakip, dalış takım ve teçhizatının muayenelerinin, şirketler bazında programlanmasının yapılacağı belirtilmektedir. Konuyu bilgilerinize sunar gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter