• Anasayfa
  • |
  • Römorkörcülük Hizmeti Hk.

Römorkörcülük Hizmeti Hk.

             Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Sanmar Denizcilik Makine ve Tic. A.Ş.’nin 16.07.2019 tarih ve YKL-CS-19-0021 sayılı

        yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 27/06/2019 tarih ve 145.02-E.48379 sayılı yazısına istinaden, 16/07/2019 tarihinde Nemrut Körfezinde yapılan denetim neticesinde Nemrut Körfezi Hizmet Sahasında "Römorkörcülük Hizmeti" vermek üzere 18.07.2019 tarihi itibariyle şirketleri Sanmar Denizcilik Makine ve Tic. A.Ş. ve Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. firmasının yetkilendirildiği,

Buna göre, 18.07.2019 tarihi saat 00:01' den başlayarak Nemrut Körfezinde verilecek "Römorkörcülük Hizmetleri" nin İdare tarafından RÖM.6 belge numaralı "Römorkörcülük Hizmet İzin Belgesi" ile Nemrut Körfezi için yetkilendirilen Sanmar Denizcilik Makine ve Tic.A.Ş. tarafından yerine getirilmeye başlanacağı,

 

18.07.2019 tarihi saat 00:01'den başlayarak, Nemrut Körfezi Hizmet Sahasında verilecek                  "Römorkörcülük Hizmetleri" için:

 

  1. Talepnameler, Ordinolar ve gerekli iletişim için ilgi yazıda yer alan telefon, mail ve adreslerin kullanılması gerektiği, (EK)
  2. 18.07.2019 tarihi saat 00:01'den başlayarak verilecek "Römorkörcülük Hizmetleri" için faturaların, Sanmar Denizcilik Makine ve Tic. A.Ş. tarafından düzenleneceği,
  3. Verilecek Römorkörcülük Hizmetleri için İdare tarafından 2003 yılında yayınlanıp uygulamaya konulan ve halen geçerliliğini koruyan "Hizmet Tarifesi" nin uygulanacağı,
  4. Ödemelerin, Sanmar Denizcilik Makine ve Tic. A.Ş.’nin ilgi yazıda belirtilen banka hesap numarasına 7 gün içerisinde yapılacağı, (EK)

hususları belirtilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Saygılarımla

 

                                                                                                                        

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı ve Ek’lerinin Örneği (4 Sayfa)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

479_2643_ek_479.pdf