Sınav Duyurusu

İlgi yazı ile;

 -Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SAYEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 18.09.2019 tarihi itibariyle mesleki yeterlilik personel belgelendirme sınavlarını yapmak üzere yetkilendirildiği,

 -Bu yetki doğrultusunda kurumlarının, işletmeler için rehberlik görevi yürütecek danışmanların yeterliliklerini geliştirmek ve uluslararası geçerliliği olan yeterlilik belgesine sahip olmaları amacıyla hazırlanan KOBİ Danışmanlığı ve İş ve Meslek Danışmanlığı sınavlarını gerçekleştirdiği,

 -Bu kapsamda 16 Kasım 2019'da KOBİ DANIŞMANLIĞI (16UY0251-6) - 10 Kasım 2019'da İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI (11UY0017-6) sınavlarının 2019 yılı için son sınav niteliğinde gerçekleştirileceği,

 belirtilerek konunun Üyelerimize duyurulması istenmektedir.

 Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

719_03715_s_nav_duyurusu_2_92954.pdf