• Anasayfa
  • |
  • Smart Maritime Network Konferansı Hk.

Smart Maritime Network Konferansı Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,
İlgi : SMART MARITIME NETWORK - CATHY HODGE, 18/12/2019 tarihli, Bila sayılı ve Launching Smart Maritime Network 2020 İn Rotterdam On 19 February konulu e-posta mesajı.

“Smart Maritime Network Konferansı”nın 19 Şubat 2020 tarihinde Rotterdam, Hollanda’da gerçekleştirileceği ilgi e-posta mesajı ile bildirilmekte olup, bahse konu konferansın amacının deniz teknolojisi hususunda standardizasyon, uyumlaştırma ve daha geniş ulaşım altyapısına ilişkin algıyı değiştirmenin yanı sıra denizcilik ve taşımacılık sektör paydaşlarının gelişmiş entegrasyon ve veri paylaşımına yönelik faydaları artırmak, iş ilişkileri geliştirmek ve bilgi paylaşımı fırsatı sunmak olduğu belirtilmektedir.

Denizcilik sektöründe dijitalleşme, uyumlaştırma ve standardizasyon, belirli standartların oluşturulmasının sektöre sağlayacağı faydalar ve akıllı limanlar: uluslararası denizciliği yeniden tanımlanması gibi çeşitli konuların ele alınacağı ifade edilen bahse konu konferansa ilişkin detaylı bilgiler Ek-1’de yer almaktadır.

Saygılarımla,                    

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                  

884_6991_smart_maritime_network_konferans_.pdf