• Anasayfa
  • |
  • Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2020 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1902)

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2020 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1902)

SAYIN ÜYEMİZ,

25.12.2019 tarih ve 30989 sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Kararı, "Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2020 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1902)" yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı, tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                       

Genel Sekreter                           

895_7065_tar_m_sigortalar_havuzu_taraf_ndan_2020_y_l_nda_kapsama_al_nacak_riskle.pdf