• Anasayfa
  • |
  • Tehlikeli Madde Faaliyetleri Belgesi (TMFB) Süresi

Tehlikeli Madde Faaliyetleri Belgesi (TMFB) Süresi

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında;

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine (TMFB) sahip işetmelerden; 5 yıllık TMFB süresi 31.12.2019 tarihinden sonra bitenlerin 31.12.2019 tarihine kadar 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı TMFB Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin EK-2’de yer alan faaliyet belgesinin faaliyet konusu veya konularının hangileri olduğuna dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumlarından (TMGDK)’ dan alacakları bahse konu yönerge’nin  Ek-3’te yer alan  TMFB için düzenlenen rapor ile ilgili Bölge Müdürlüğüne vererek TMFB’sini yenilemek zorunda olduğu, inceleme  ve denetim sonucunda bu iş ve işlemleri zamanında yapmayan işetmelerin TMFB’sinin iptal edileceği ifade edilmektedir.

           

          Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

Saygılarımla,                      

 

İsmet SALİHOĞLU                  

Genel Sekreter                    

626_3300_0498_001.pdf