TELSIZ SINAVLARI HK.

Sayın Üyemiz; İlgi: T.C. İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Gemiadamları Sınavları Merkezi’nin 05.06.2002 Tarih ve 94 No.lu yazısı İlgi yazı ile ; 1. Küresel Deniz ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) Telsiz Operatör Ehliyetname Sınavlarının T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemiadamları Sınav Merkezince 06 Temmuz 2002 ve 12-13-14 Temmuz 2002 tarihlerinde İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde yapılacağı, 2. Kayıtların 10-27 Haziran 2002 tarihleri arasında Liman Başkanlıklarına yapılacağı, 3. Sınavlara girmek için tüm adayların Vakıflar Bankası Tuzla Şubesi 2011039 No.lu hesaba dekontla, Deniz Telsiz Operatör Ehliyetname sınav harcı kaydını koydurarak 30.000.000 TL yatırmaları gerektiği, 4. 06 TEMMUZ 2002 Tarihinde yazılı sınav 12 TEMMUZ 2002 Tarihinde REO UYGULAMA SINAVI 13-14 TEMMUZ 2002 Tarihinde GOC-ROC UYGULAMA SINAVI yapılacağı belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.   Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter