• Anasayfa
  • |
  • Ticari Deniz Taşımacılığından Kaynaklı Sualtı gürültü Kirliliğinin Deniz Yaşamı üzerindeki Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Teklif Taslağı Hk.

Ticari Deniz Taşımacılığından Kaynaklı Sualtı gürültü Kirliliğinin Deniz Yaşamı üzerindeki Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Teklif Taslağı Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 03/12/2019 tarihli ve MC(19)97 sayılı yazısı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Kanada’nın MEPC 75’e sunmak üzere “Ticari Deniz Taşımacılığından Kaynaklı Sualtı gürültü Kirliliğinin Deniz Yaşamı üzerindeki Etkilerinin Azaltılmasını” konu alan bir taslak teklif hazırlığı içerisinde olduğu bildirilmektedir.

Kanada Hükümetinin Ulaştırma, Altyapı ve Topluluklar portföyünün bir parçası olan Canada Transport tarafından hazırlanan taslak sunumun sektör tarafından aşağıda belirtilen 3 seçenek çerçevesinde değerlendirilmesi istenmektedir.

Söz konusu opsiyonlar;

  1. Opsiyon:  Konunun Sera Gazı Emisyonları ve/veya Enerji Dizayn Endeksi (EEDI) çalışma gruplarınca ortak bir şekilde ele alınması,
  2. Opsiyon: IMO’nun mevcut sualtı gürültü kılavuzunun (MEPC.1/Circ.883) yeniden gözden geçirilmesi,
  3. Opsiyon: Bir sualtı gürültü eylem planı hazırlanması,

Bu kapsamda ICS’in 22 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirdiği Çevre Alt Komitesi Toplantısında, 2.opsiyonun desteklenmesi üzerinde fikir birliğine varıldığı belirtilmekte olup, Ek'te sunulan teklif taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizin ICS’e bildirilmek üzere en geç 9 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadarOdamıza (iletisim@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                  
Cengiz ÖZKAN                 
Genel Sekreter V.             

841_6863_ticari_deniz_ta_mac_l_ndan_kaynakl_sualt_g_r_lt_kirlili_inin_deniz_ya_am_zerindeki_etkileri.pdf