• Anasayfa
  • |
  • TUNUS LIMANLARINDA UYGULANAN YÜK TAZMINATLARI

TUNUS LIMANLARINDA UYGULANAN YÜK TAZMINATLARI

Sayın Üyemiz,           Bazı taşımacılık firmalarından alınan yazılarda; - Tunus limanlarına giden yüklerle ilgili olarak, gemilerin yükleme limanından yükü aldıktan sonra, Tunus limanlarında boşaltmayı müteakip, yükte meydana gelen eksiklik veya hasarlardan dolayı, yük sigortacılarının, taşıma anlaşmasının kriterleri gözönüne alınmaksızın, taşıyıcı (carrier) veya gemi sahibini sorumlu tuttuğu, ve kesilen cezalar için banka garantisi verilmeden gemilerin limandan kaldırılmadığı, - Yükün, limanda boşaltılması ile, taşıyıcı veya gemi sahibinin sorumluluğunun bitmediği, alıcı malı teslim alana kadar uygulamada sorumluluğun devam ettirildiği, - Bu konuda, mahkeme yoluyla takip edilen davalarda da, Tunus Ticaret Kanunu madde 146 da geçen “Yükte meydana gelen herhangi bir kayıp/veya eksiklik/veya zararın; taşıyıcı aksini ispat etmedikçe, yükün yüklenmesinden, teslim edilmesine kadar geçen sürede meydana geldiği kabul edilir” hükmüne dayanarak, yükle ilgili tarafların (acente ve yük sigortacısı dahil) taşıyıcıyı haksız çıkardıkları ve bu durumdan istifade ettiklerinden bahisle, Bu meyanda, özellikle Tunus limanlarına yük götüren gemilerin, boşaltma esnasında, P&I CLUB tan, gerekirse masraflarını karşılamak üzere bir temsilcinin gözlemci olarak bulunmasının, sonradan çıkacak ihtilaflarda gemi sahibi/taşıyanın lehine bir kanıt olarak kullanılabilmesi ve sorumluluktan kurtarabilmek için gerekli olduğu, söz konusu gemilerin firmalarının, gemileri Tunus Limanlarına yük boşaltmak için giderken, bu hususu dikkate almalarının faydalı olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla    Deniz İPEK Genel Sekreter