• Anasayfa
  • |
  • TÜPRAŞ Terminalleri Kabul Kriterleri Hk.

TÜPRAŞ Terminalleri Kabul Kriterleri Hk.

İlgi : a) 14.08.2018 tarih ve 3166/480 sayılı sirkülerimiz

        b) 28.06.2019 tarih ve 2462/434 sayılı sirkülerimiz

İlgi (a) ve İlgi (b) sirkülerlerimiz ile duyurusu yapılan, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Odamıza ilettiği Tüpraş terminallerine uğrak yapan gemiler için ulusal ve uluslararası mevzuatlarla paralel olarak çevre, insan sağlığı ve terminal güvenliğini tesis etmek amacıyla 01.01.2020 tarihinden sonra uygulanacak kriterleri ile bu kriterlerin uygulanması ile ilgili hususlar hatırlatma amaçlı olarak bir kez daha Odamızın web sayfasında yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                     

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                   

914_7118_t_pra_kabul_kriterleri.pdf