• Anasayfa
  • |
  • TÜRK BAYRAKLI GEMILERIN İZLENMESI VE TAKIBI

TÜRK BAYRAKLI GEMILERIN İZLENMESI VE TAKIBI

KONU:AB ve Paris Memorandumuna Taraf  Ülkeler, Limanlarında PSC Geçiren Türk Bayraklı Gemileri            İzleme ve Takip Komitesi Hk.           1- AB ve Paris Memorandumuna taraf ülkeler limanlarında Liman Devleti Kontrolüne tabi tutulan  ve herhangi bir ihtar mahiyetinde kayıt düşülen veya alıkonma yapılan Türk Bayraklı gemilerin takibi için Odamızda Genel Sekreter Yardımcısı İsmail ASASOĞLU, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan ÇEKİÇ ve Daire Başkanı Sertaç YILDIZ’dan oluşan bir İzleme ve Takip Komitesi oluşturulmuştur.            2- Gemileri, AB ve Paris Memorandumuna taraf ülkeler limanlarında Liman Devleti Kontrolü neticesi kayıt konulan veya alıkonan donatanlarımız bu Komiteye bilgileri tam ve doğru olarak aktarmaları halinde, Odamızca veya gerekirse AB nezdinde danışman firmamız olan CPS kanalı ile gerekli girişimler yapılabilmesi için önerilen tavsiyeleri alabileceklerdir. Aynı zamanda, DTO olarak bu bilgilerde kayıt altına alınacak tutulma nedenleri ve remark nedenleri araştırılacaktır.            3- Ayrıca , PSC’da Türk Bayraklı gemilere yapıldığı kanısına varılan haksız uygulamalar karşısında , gemi sahibi/işletmecisi/Kaptan’ın karşı iddialarının ve itirazlarının ilgili makamlar tarafından değerlendirmeye alınması için uygulanacak işlemler Paris Memorandumu Belgesinin bölüm 3.13. ncü maddesinde sıra ile; -         Liman Devleti İdaresi bünyesinde mevcut kurumlara her ülke için ayrı ayrı belirlenmiş süreler içinde başvuruda bulunmak kaydıyla yapılan başvurular, (Başvurusu süreleri 7 gün ile 30 gün arasında değişmektedir. ) -         Liman Devleti tarafından konu ile ilgili olarak tayin edilmiş mahkemeler, -         İlgili ülkeler ve Sekreterya arasında resmi yollardan teati edilecek başvuru, belgeleri yolu ile, Liman Devleti Denetimi raporunun PARİS MOU Sekreteryasınca değerlendirilerek mevcut itirazların sonuca bağlanması, şeklinde belirlenmiş bulunmaktadır.            Gemi sahibi veya işleticisinin ilgili kurumlara yaptıkları başvurulardan aldıkları yanıtlardan tatmin olmamaları durumunda , Bayrak Devleti aracılığı ile Liman Devletine, yapmış olduğu tutma uygulamasını tekrar gözden geçirmesini talep etmesi gerekmektedir.Bu başvuru sonucunda Liman Devleti yaptığı incelemeler ve değerlendirmeye ait sonuç bildirgesini Bayrak Devletine ulaştırır. Bu işlemden Gemi sahibi veya işleticisinin yine yeterince tatmin olmaması durumunda , konu PARİS MOU Sekreteryasına elektronik posta yolu ile aktarılır. Sekreterya,  MOU üyesi üç ülkeden seçeceği uzmanlardan oluşturduğu “Gözden geçirme paneli” aracılığı ile  Liman Devletinden gerekli dökümanları talep eder. Yapılan değerlendirme sonucu , düzenlenen özet raporu, Bayrak ve Liman Devletine gönderir. Mevcut kararın Bayrak Devleti iddialarını desteklemesi durumunda, Liman Devleti bunun tekrar gözden geçirilmesini talep edebilir. Gözden geçirme paneli sonuçları bağlayıcı değildir. Liman Devletinin önceden kayıtlarına geçirdiği bilgilerin değiştirilmesi için haklı bir gerekçe teşkil edebilir. Bu konuda Liman Devleti tarafından yapılan işlem Bayrak Devletine ve Sekreteryaya ilgili panel vasıtası ile bildirilir.                                                                                            Sonuç olarak, geminin ticari faaliyetine etkisi olan Liman Devleti Denetimi operasyonlarının, özellikle “Limanda Tutulma” durumu ile sonuçlandırması durumunda ; ortaya konan haklı gerekçelerle ortadan kaldırılabilmesinin son derece zor ve birçok prosedürün uygulanması sonunda mümkün olabileceğinden PSC kontrolü sırasında donatanlarımızın, kaptanlarımızın gemilerini PSC’den geçirmeleri için eksiksiz olmalarına özen göstermeleri büyük önem taşımaktadır.            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.