• Anasayfa
  • |
  • TÜRK BOĞAZLARI DENIZ TRAFIK DÜZENI TÜZÜĞÜ UYG.

TÜRK BOĞAZLARI DENIZ TRAFIK DÜZENI TÜZÜĞÜ UYG.

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün          25.09.2002 Tarih ve 1824-7093 No.lu yazısı Sayın Üyemiz,           İlgi yazı Odamıza 02.10.2002 tarihinde fakslanmış olup, bu yazı ile, 06.11.1998 tarih ve 23515 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” nün güvenliğe yönelik olarak İdareye verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve Tüzüğün uygulanmasındaki operasyonel hususları kapsayan “Gemilerin Türk Boğazları’ndan Geçişi ile ilgili Uygulama Esasları” nın “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı” olarak değiştirildiği belirtilmekte ve ilgili talimat hükümlerine titizlikle riayet edilmesinin gerektiği belirtilmektedir. Odamızca, Uygulama Talimatının durdurulması yönünde ilgili makamlar nezdinde girişimlerimiz sürdürülmektedir. Bilgilerinizi  ve gereğini rica ederiz.        Saygılarımızla        Deniz İPEK        Genel Sekreter