• Anasayfa
  • |
  • Türk-Kırgız İş Forumu Hk.

Türk-Kırgız İş Forumu Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kırgız Cumhuriyeti 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle Türk - Kırgız İş Forumu düzenleneceği, 22 Kasım 2019 tarihinde TOBB Merkezinde gerçekleştirilecek "İş Forumuna", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY ve Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Kubatbek BORONOV’un iştirak edeceği ve katılımcılara hitap edeceği bildirilmektedir.

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin, ülke ekonomisinin büyüyeceği beklentilerine dayanarak yakın bir dönemde 1 milyar dolar seviyesine çıkartılmasının hedeflendiği, 2018 yılında Kırgızistan'a ihracatımızın bir önceki yıla göre % 9,8 oranında arttığı ve 377,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği ifade edilmektedir. Kırgızistan'da ulaştırma altyapısı, telekomünikasyon, hidroelektrik, hidrokarbon sanayi, mineral, metal ve kıymetli taş madenciliği, tekstil, gıda işleme, tarım (buğday, tütün, bakliyat v.s.) ambalaj sanayi ve turizm sektörlerinde yatırım olanakları bulunduğu belirtilmektedir.

Taslak Programı Ek’te sunulan söz konusu İş Forumuna katılım için firma temsilcilerinin kirgizistan.tobb.org.tr  adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 20 Kasım 2019 tarihine kadar TOBB'a (kirgizistan@tobb.org.tr ) bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                   

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                 

764_3804_t_rk_k_rg_z_i_forumu_hk.pdf