• Anasayfa
  • |
  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019-32/55)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019-32/55)

31 Ağustos 2019  tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Korunması Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/44)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/55) ile  04.09.2019 yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ilişkin Tebliğ ( İhracat Bedelleri Hakkında) ( Tebliğ No:2018-32/48)’in 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrasında yer alan ‘’1 yıl ‘’ ibaresi ‘’18 ay’’ olarak değiştirilmiştir.

 

            Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                         

 

İsmet SALİHOĞLU                     

Genel Sekreter                       

576_3110_0437_001.pdf