• Anasayfa
  • |
  • Türkiye – Azerbaycan İş Forumu, 17 Eylül 2019, Bakü Hk.

Türkiye – Azerbaycan İş Forumu, 17 Eylül 2019, Bakü Hk.

İlgi:     Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) 04.09.2019 tarihli ve 1309 sayılı yazısı.

           

Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile 16-17 Eylül 2019 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirilecek olan Türkiye – Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VIII. Dönem Toplantısı vesilesi ile Azerbaycan’ı ziyaret edecek olan KEK Eşbaşkanı T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın NOVRUZ MEMEDOV’un teşrifleriyle, Türkiye – Azerbaycan İş Konseyi organizasyonunda, 17 Eylül 2019 tarihinde, “Türkiye – Azerbaycan İş Forumu”nun gerçekleştirileceği bildirilmekte, ayrıca sektör temsilcileri arasında ikili iş görüşmelerinin düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

İlgi yazıda devamla, bahse konu programa katılmak isteyen firma temsilcilerinin 12 Eylül 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1005/13464 internet adresinde yer alan katılım formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerektiği hususu belirtilmektedir. Toplantı yerine ulaşım ve konaklama işlemleri katılımcılar tarafından münferit şekilde organize edilecek olup, söz konusu etkinliğin mekan ve saat bilgisinin katılım teyidi veren katılımcılar ile bilahare paylaşılacağı ifade edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Azerbaycan’a gerçekleştirecekleri seyahatlerde 1 Eylül 2019 tarihi itibari ile 30 gün süre ile vizeden muaf tutulacağı belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliğe ilişkin detaylı bilgi için DEİK İş Konseyleri Koordinatörü Sayın Alperen AY (aay@deik.org.tr, 0212 339 5059) ve İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı Sayın Batuhan KURTARAN (bkurtaran@deik.org.tr, 0212 339 5055) ile iletişime geçilebilecektir. Katılım koşulları Ek’te (Ek-1) yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,               

 

İsmet SALİHOĞLU         

Genel Sekreter            

Ek :

1- İlgi yazı. (2 Sayfa)

586_3152_turkiye_azerbaycan_s_forumu.pdf