• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İle Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı : 1534)

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İle Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı : 1534)

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İle Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı : 1534) 13 Eylül 2019  tarih ve 30887 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu karar ile ; ’Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın onaylanmasına, 244 Sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile 9 sayılı Cumhur Başkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü gereğince karar verilmiştir.  

 

            Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                   

 

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                 

632_3319_0509_001.pdf