• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Kooperatifler Fuarı Katılımı Hk.

Türkiye Kooperatifler Fuarı Katılımı Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 15.11.2019 tarih ve 253 sayılı yazısı ve Ekleri.

Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir

farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla düzenlenen kooperatifler fuarının 3'üncüsünün 5-8 Aralık 2019 tarihlerinde, Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirileceği Ek-1'de sunulan ilgi yazı ile bildirilmektedir. Bahse konu fuar kapsamında; kooperatifler ve üst kuruluşları ile kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, zincir marketlerin ve önde gelen elektronik ticaret firmalarının yetkilileri ile tüm halkımızın buluşması, esnaf ve çiftçilerimizden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içindeki tüm aktörlerin bilinçlendirilmesi ve ortak iş yapabilme kültürünün artırılarak kooperatifçiliğin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İlgi yazıda devamla kooperatiflerin ürettiği ürün ve hizmetlerin yurt dışındaki kooperatiflere tanıtımı ve talep edilen tüketicilere ulaştırılması amaçları doğrultusunda, söz konusu kooperatifler ile organizasyona davet edilecek yabancı kooperatiflerin temsilcilerinin fuar çatısı altında bir araya getirilmesiyle olumlu ekonomik ve sosyal etkiler meydana getirecek bir birliktelik ortamı oluşturulabileceği belirtilmektedir. Ayrıca fuar kapsamında; kooperatifçilik değerlerinin ve güncel kooperatifçilik uygulamalarının gündeme taşınacağı paneller düzenleneceği bildirilmekte olup, fuar süresince çocuklara ve kaybolmaya yüz tutan geleneksel meslek kollarına ilişkin gösteriler gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

5 Aralık 2019 Perşembe günü saat 09.30'da gerçekleştirilecek olan fuar açılış töreni ve fuar hakkında gönderilen fuar afişi Ek-2'de sunulmuş olup, isteyen üyelerimizin katılım sağlanması hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                    

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                  

824_5132_t_rkiye_kooperatifler_fuar_kat_l_m_hk.pdf