• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23.06.2018 tarihli ve 30457 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 01.09.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik 11.09.2019 tarih ve 30885 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

          Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

Saygılarımla,                       

 

İsmet SALİHOĞLU                  

Genel Sekreter                    

606_3234_0467_001.pdf