• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Hk.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Hk.

  Sayın Üyemiz,

 

              “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun” 15.07.2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; söz konusu Kanun’un 6 ncı maddesi 01.10.2019 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu Kanun’a, Odamız Web sayfasının “Mevzuat Duyuruları” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                                                                                                  Saygılarımla    

                                  

 İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

    

470_2627_ek_470.pdf