• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2020 Zirvesi Hazırlıkları Hk.

Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2020 Zirvesi Hazırlıkları Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Yardımcılığı (Sayın Selim DURSUN), Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 06/01/2020 tarihli, 487 sayılı ve Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2020 Zirvesi Hazırlıkları konulu yazı ve Eki.

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde yer alan Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun (ITF), küresel ölçekte üyeleri bulunan hükümetler arası bir örgüt olduğu, küresel ulaştırma politikalarına yön verdiği ve aynı zamanda ulaştırma sektörüne ilişkin bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği Ek-1'de sunulan ilgi yazı ile belirtilmekte, 27-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında, bahse konu uluslararası örgüt tarafından, Almanya'nın Leipzig şehrinde Ulaştırma Bakanlarının katılımı ile geniş çaplı bir zirvenin düzenleneceği bildirilmektedir.

ITF yapılanmasında üye ülkelerin özel sektör temsilcilerinin yer aldığı Kurumsal Ortaklık Kurulu'nun (Corporate Partnership Board) bulunduğu belirtilmekte olup, söz konusu kurul üyesi şirketlerin isim ve faaliyet alanlarını içeren liste Ek-2'de yer almaktadır.

İlgi yazıda "Kurumsal Ortaklık Kurulu Üyeleri"nin çoğunluğunu ulaştırma alanında faaliyet gösteren şirketlerin oluşturduğu ve bahse konu şirketlerin ITF faaliyetleri kapsamında somut projelere katılabildiği, işbirlikleri ve yeni bağlantılar kurabildiği ifade edilmektedir.

Üyelik için şirketlerden üç yıllık taahhüt ve Kurumsal Ortaklık Kurulu tarafından başlatılan farklı projeleri finanse etmek üzere kullanılan bir üyelik ücretinin alındığı belirtilmektedir. Bu şirketler arasında bir Türk firmasının da yer almasının Türk özel sektörünün görünürlüğünün artırılmasında faydalı olacağı husunun değerlendirildiği ifade edilmektedir.

2020 yılı temasının "Sürdürülebilir Kalkınma için Ulaştırmada İnovasyon" olduğu ve 40'tan fazla Bakan ve Bakan Yardımcısının iştirakinin muhtemel olduğu belirtilen söz konusu zirveye çok sayıda özel sektör temsilcisinin de katılımının beklendiği ifade edilmektedir.

Zirveye katılmak isteyen üyelerimizin iletişim bilgilerini 31.01.2020 tarihine kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne (deniz.ticareti@uab.gov.tr) iletmesi talep edilmektedir.

Bahse konu zirveye ilişkin taslak program ve detaylı bilgiler Ek-2'de yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                    

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                  

48_169_uluslararas_ula_t_rma_forumu_tf_2020_zirvesi_haz_rl_klar_.pdf