• Anasayfa
  • |
  • Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Revizyon Çalışmaları Hak.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Revizyon Çalışmaları Hak.

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 09.09.2019 ve 34221550-100-9080 sayılı yazısı

            Sayın Üyemiz,

            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin İlgi’de kayıtlı yazısı ile Ticaret Bakanlığı’nın 29.08.2019 tarih ve 98353802 sayılı yazısında 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine istinaden hazırlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri’nin çoğunun her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmeleri alınarak revize edildiğinin belirtildiği ve bu kapsamda Bakanlıkça 2019 yılına ait Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ve bu Tebliğlerin bazılarında değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğler ile “İhracatta Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’in (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/22)” ve “Tütün ve Tütün Mamülleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliğ’inin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19)”, 2020 yılında yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yeniden yayımlanmasına yönelik çalışmalara başlandığının bildirildiği ifade edilmektedir.

            Yazıda devamla, söz konusu Tebliğlere https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24308261 adresinden ulaşılabileceği belirtilerek, anılan Tebliğler hakkında olabilecek görüşlerimizin Bakanlığa gönderilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmesi istenmektedir.

            Bu açıdan, söz konusu Tebliğler ile ilgili olabilecek görüşlerinizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere en geç 23 Eylül 2019 tarihine kadar Odamıza gönderilmesi hususunda;

            Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                     

 

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                  

621_3291_3291_621.pdf