• Anasayfa
  • |
  • Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu ve Eşya Listesi

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu ve Eşya Listesi

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sayfasında yayınlanan Varış Öncesi  Gümrük İşlemleri Kılavuzu ve Eşya Listesi Başlıklı Duyurusunda;

 

23.01.2019 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve Uygulama Tarihi 23.04.2019 olan Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği ( Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1),nin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında Tebliğ Hükümlerinden yararlanacak Eşyanın Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet Sitesinde duyurulacağından bahisle 2019/12 sayılı Genelge gereğince söz konusu listedeki değişiklik veya güncellemelerin Gümrükler Genel Müdürlüğünce gerçekleştirileceği belirtildiğinden söz konusu uygulamadan yararlanacak Eşya listesi ile uygulamaya ilişkin Kılavuzun ekte yayınlandığı,

 

bildirilmektedir 

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,            

 

İsmet SALİHOĞLU        

Genel Sekreter          

 

Ek-1 (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu) (10 sayfa)

Ek-2( Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden Yararlanacak Eşya Listesi) (50 sayfa)

566_3058_0419_001.pdf 566_3058_var_ncesi_g_mr_kleme_k_lavuz_v2_25042019_ek_1.pdf 566_3058_var_ncesi_g_mr_k_i_lemlerinden_yararlanacak_e_ya_listesi_22042019_ek_2.pdf