• Anasayfa
  • |
  • VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı kararıyla; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.                  

            6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanununun m. 18/1-ç fıkrasında Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası tatbik olunacağı ifade edilmiş olup; Üyelerimizin Sicile kayıt ile ilgili gerekli başvurularını kayıt yükümlülüğünün bitiş tarihinden önce tamamlamaları gerekmektedir.

            Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,                 

 

İsmet SALİHOĞLU           

Genel Sekreter              

 

 

 

Ek : Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 Tarihli ve 2019/265 Sayılı Kararı (1 Sayfa)

593_3202_0267_001.pdf