Yaklaşık Maliyet Hesabı

Sayın Üyemiz;

İlgi       :Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 05.09.2019 tarih ve 37501543-934.01.03-E.509324(19-G18-00)sayılı yazısı

 

            İlgi yazı ile Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü; 17.07.2017 tarih ve 2017/10605 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 16/b maddesi kapsamında doğrudan temin usulü ile Ek’te sunulan  malzemeleri tedarik etmeyi planladığı bildirilmektedir.

Yaklaşık Maliyet tespit çalışmasında kullanılmak üzere söz konusu listede yer alan 60 kalem malzemeye ilişkin birim fiyatların (KDV Hariç) 17 Eylül 2019 tarihine kadar tgm-fimak@msb.gov.tr e-mail adresine gönderilmesi hususunun Üyelerimize duyurulması istenmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                          

                                                                                                  

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                       

 

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri (Odamız Web Sayfasında yayınlanmaktadır. www.denizticaretodasi.org.tr )

594_3204__60_kalem_yakla_k_maliyet_hesab_.pdf