• Anasayfa
  • |
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)” ve “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)” Hk.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)” ve “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)” Hk.

Sayın Üyemiz,

            Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402) ve Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403) 07 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.          

            Söz konusu Kararlar Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yayınlanmaktadır.

            Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

            Saygılarımla, 

 

             İsmet SALİHOĞLU

             Genel Sekreter

533_2948_0064_001.pdf